Nový rok

Na Nový rok o Slavnosti Matky Boží Panny Marie jsou bohoslužby ve stejných časech jako v neděli: v Uherčicích v 8.00, v Křepicích v 9.30 a ve Velkých Němčicích v 11.00. Po bohoslužbách Te Deum a svátostné požehnání s prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání do nového roku.

Comments are closed.