Nový rok

Na Nový rok 1. ledna 2019 o Slavnosti Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby v Uherčicích ráno v 8.00 a ve Velkých Němčicích v 11.00. Po bohoslužbách následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Comments are closed.