Obchod s lidmi

Únorový všeobecný úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem se zaměřuje na politováníhodnou, avšak trvale přítomnou skutečnost: obchodování s lidmi. Petrův nástupce jej vpředvečer Mezinárodního dne modliteb za oběti obchodu s lidmi (8.2.) doprovodil krátkým videoposelstvím: „Ačkoli se to snažíme přehlížet, otroctví není otázkou dob minulých. Při setkání s touto tragickou realitou si nikdo nemůže mýt ruce, pokud se nechce svým způsobem podílet na tomto zločinu proti lidskosti. Nelze opomíjet, že dnes ve světě existuje otroctví, a to v možná rozsáhlejší míře než dříve. Modleme se za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí“, řekl papež František. www.radiovaticananews.va

Comments are closed.