Obnova

17.2.2018 od 9.00 do 15.00 kino Scala na Moravském náměstí č.3., Brno
Zkušený jáhen a zároveň známý kadeřník Mgr. Jan Špilar povede duchovní obnovu zaměřenou na posílení vztahu muže a ženy, manžela a manželky, otce a matky. Nosnými tématy budou život a vztah lásky Panny Marie a sv. Josefa, jejich výchovní metody ve Svaté rodině. Inspirací nám bude vztah Panny Marie a sv. Josefa, jejich převzetí rolí muže a ženy, otce a matky. Také se pokusíme rozpomenout se na své dětství a traumaty, která si možná ani neuvědomujeme a ovlivňují to, jak naplno prožíváme lásku, po které toužíme a jsme povoláni ji dávat a přijímat. Přihlašovat se můžete na www.credonadacnifond.cz.

Comments are closed.