Opat

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově oznámila, že dne 21. listopadu l. P. 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Zvolen byl Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství, kterým se stal po smrti břevnovského arciopata Anastáze Opaska v létě 1999. Opatu břevnovského kláštera náleží od r. 1993 čestný titul arciopat. Jako převor-administrátor měl stejná práva a povinnosti jako arciopat, nepřijímal však opatskou benedikci a neužíval opatských insignií. Opatskou benedikci udělí zvolenému arciopatovi Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, v neděli 14. ledna 2018, v den 1025. výročí posvěcení kláštera, při liturgii v břevnovské bazilice svaté Markéty v 10.00h (podle www.christnet.eu).

Comments are closed.