Opět biřmovanci

Protože se biřmování blíží, v pátek 11.9. ve 20.00 po mši svaté se opět koná setkání biřmovanců - mládeže. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.