P. Josef Fasora

Ve středu 13. prosince 2017 zemřel P. Josef Fasora, výpomocný duchovní v Deblíně, dlouholetý misionář v Bolívii. S otcem Josefem se rozloučíme při zádušní mši svaté ve středu 20. prosince 2017 v 10.30 hodin v kapli Domova sv. Alžběty na Žernůvce a ve 14.00 hodin v kostele sv. Václava v Tišnově. Jeho ostatky pak budou uloženy do kněžského hrobu na tišnovském hřbitově.

Comments are closed.