P. Martin Středa

Na květnovém plenárním zasedání České biskupské konference schválili čeští a moravští biskupové žádost předloženou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem o zahájení beatifikačního procesu jezuitského kněze P. Martina Středy. Dnes obdržel biskup Cikrle kladné vyjádření také z vatikánské kongregace pro svatořečení. V návaznosti na tuto skutečnost se začnou připravovat další procesní kroky, které povedou k zahájení diecézní fáze kanonizačního řízen P. Martina Středy, které vede Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.