Památka zesnulých

O první sobotě v měsíci 2. listopadu (zároveň památka všech věrných zesnulých) začíná pobožnost za kněžská a řeholní povolání v Uherčicích ráno v 7.00, mše svatá je potom v 8.00, pobožnost ve Velkých Němčicích začíná potom v 17.00 s následující mší svatou v 18.00.

Comments are closed.