Papež František

S modlitbou a náklonností jsem nablízku těm, kdo migrují - napsal papež František v listu adresovaném otci Camillovi Ripamontimu. Tento italský jezuita stojí v čele italské pobočky Jesuit refugee service, mezinárodní organizace pro pomoc uprchlíkům vedené Tovaryšstvem Ježíšovým. Papež František ve svém listu oceňuje odvahu, s níž Jezuitská služba uprchlíkům “reaguje na výzvy migrace zejména v tomto okamžiku obzvláště delikátním pokud jde o azylové právo, protože - pokračuje papež - tisíce lidí prchá z válek, pronásledování a situací těžkých humanitárních krizí”. František vyjadřuje svou blízkost lidem, které mezinárodní právo definuje jako “uprchlíky” a které Centrum Astalli “přijímá s bratrskou láskou”. Papež je ujišťuje o své duchovní blízkosti a povzbuzuje “k důvěře a naději ve svět míru, spravedlnosti a bratrství mezi národy." www.vaticannews.va

Comments are closed.