Papež František

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2020: Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia.

Comments are closed.