Papež František

Nepohoršovat maličké obojakým životem, protože pohoršení je destruktivní – kázal včera papež František v kapli Domu sv. Marty. Obrácení netřeba odkládat – vybízel dále. „Useknout ruku“, „vyloupnout oko“ a „nesvádět ke hříchu maličké, kteří věří v Pána“ – tato naléhání z evangelia (Mk 9,41-50) komentoval Petrův nástupce.

Comments are closed.