Papež František

Obranný boj, který Michael vykonává pro nás a pro celou církev, se liší od Gabrielovy role. Tento druhý archanděl přináší dobré zprávy, připomenul papež. Přinesl zprávu o spáse Marii, Zachariášovi, Josefovi. Rovněž Gabriel s námi zůstává, ujistil Svatý otec. Pomáhá nám na cestě, když zapomínáme na Boží radostnou zvěst o tom, že Ježíš přišel za námi, aby nás spasil. Třetím andělem, kterého dnes oslavujeme, je Rafael, který s námi také kráčí, pokračoval papež. Měli bychom jej žádat, aby nás chránil před pokušením zmýlených kroků, vyzval dále papež ve své včerejší promluvě (podle www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.