Papež František

Na obchod s lidmi a nové otrokářství, ale také na problém znečištění oceánů poukazuje papež František v listu, který prostřednictvím kardinála Parolina adresoval účastníkům IV. konference nazvané Náš oceán. Náš život. Akce probíhala v minulých dnech na Maltě, kde papežský dokument předal apoštolský nuncius mons. Silvano Tomasi, podsekretář vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. František v listu vybízí k angažovanosti při řešení celé řady naléhavých problémů, jako je obchod s lidskými bytostmi a jejich zotročování, nelidské pracovní podmínky v rybářském průmyslu a transportu, problematika rybářských rodin a dramatická situace ostrovů ohrožených zvyšováním úrovně mořské hladiny (podle www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.