Papež František

Římský biskup ve včerejším kázání zmínil epizodu, která se udála před lety v Argentině – „v jiné diecézi“, jak často označuje Buenos Aires – kde si jeden podnikatel, ačkoli věděl, že je vážně nemocen, umanul zakoupit luxusní vilu, aniž by přemýšlel o tom, že zanedlouho stane před Bohem. I dnes existují lidé hladovějící po penězích a pozemských statcích. „Mají nadbytek, ale tváří v tvář dětem, kterým chybějí léky, škola a jsou opuštěny, lze mluvit o idolatrii, která zabíjí a produkuje lidské oběti“ – neváhal říci papež. Tato idolatrie působí smrt mnoha lidem. Pomysleme jen na jeden případ: 200 tisíc dětí rohingyů v uprchlických táborech. Je tam 800 tisíc lidí, z nichž 200 tisíc tvoří děti. Stěží dostanou najíst, jsou podvyživené, bez léků. Také dnes se to děje. A naše modlitba musí být silná: Pane, prosím dotkni se srdcí lidí, kteří se klanějí bůžku peněz. Dotkni se i mého srdce, abych do toho neupadl a abych dovedl vidět (podle www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.