Papež František

Na Svatopetrském náměstí se v neděli před polednem sešlo na 15 tisíc lidí, aby si vyslechlo pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež komentoval evangelium první adventní neděle (Mk 13,33-37) a v závěru svojí promluvy řekl: „Pozornost a bdělost jsou podmínky, jak dále »nebloudit mimo Pánovy cesty«, zapleteni do svých hříchů a nevěrností. Pozornost a bdělost umožňují Bohu, aby zasáhl do našeho života a vrátil mu smysl a hodnotu Svojí přítomností plnou dobroty a něhy. Nejsvětější Maria, která je vzorem bdění a očekávání Boha, ať nás vede vstříc svému Synu Ježíši a oživí naši lásku k Němu.“ (www.radiovaticana.cz)

Comments are closed.