Papež František

„Mysleme dnes nejenom na bomby, mrtvé, raněné, ale také na lidi – děti a staré – ke kterým nemůže dosáhnout humanitární pomoc. Nedojdou k nim léky a hladovějí. Bomby tomu totiž brání. Bylo by krásné, kdybychom při dnešní modlitbě pociťovali zahanbení. Stud za to, že lidé, naši bratři, jsou schopni takových věcí. Dnešek je dnem modlitby, pokání a pláče za pokoj, dnem naslouchání křiku chudého. Tento křik otevírá srdce milosrdenství a lásce a zachraňuje nás před sobectvím.“ Tato slova pronesl dnes papež František před odjezdem do Assisi na mezináboženské setkání. (Podle radiovaticana.cz)

Comments are closed.