Papež František

Včerejší křížovou cestu zakončil papež František těmito slovy: Pane Ježíši, dávej nám stále milost svaté naděje! Pomoz nám, Synu člověka, vysvléci se z arogance onoho lotra po tvé levici i těch krátkozrakých a zkorumpovaných, kteří v tobě viděli zužitkovatelnou příležitost, krizitovatelného odsouzence, směšného ztroskotance i možnost, jak nařknout ze svých vlastních vin druhé, ba dokonce Boha. Prosíme tě, Synu Boží, abys nás ztotožnil s dobrým lotrem, který se na tebe díval očima plnýma zahanbení, lítosti a naděje, očima víry spatřil v tvojí zdánlivé porážce božské vítězství, poklekl před tvým milosrdenstvím a poctivě uloupil ráj! Amen. (www.radiovaticana.cz)

Comments are closed.