Papež František

Na závěr generální audience 23. října papež obrátil pozornost k napjaté politické situaci v Chile. „Se znepokojením sleduji, co se děje v Chile. Doufám, že násilné manifestace skončí, bude se hledat řešení krize za pomoci dialogu a čelit těžkostem, které ji vyvolaly, a to ku prospěchu celé společnosti.“
Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal. www.vaticannews.va

Comments are closed.