Papež František

„Středa Svatého týdne se též nazývá Škaredá, je to den, v kterém církev poukazuje na Jidášovu zradu. Jidáš prodává svého Mistra. Když přemýšlíme o obchodování s lidmi, napadne nás obchod s otroky a jejich odvoz z Afriky do Ameriky, což považujeme za něco pradávného, anebo například prodávání jezídských dívek bojovníkům takzvaného Islámského státu, což je zase cosi příliš vzdáleného...Také dnes se však s lidmi obchoduje, a to dennodenně. Existují Jidášové, kteří prodávají své bratry a sestry, pracovně je vykořisťují, aniž by jim platili spravedlivou mzdu a uznávali své povinnosti...Mnohdy dokonce prodáváme, co je nám nejdražší. Kvůli svému pohodlí je člověk schopen vytěsnit rodiče a nestýkat se s nimi, odložit je do domova důchodců a nenavštěvovat je...zkrátka prodat je. Jedno úsloví o takových lidech říká, že jsou schopni prodat vlastní matku – a také ji prodávají. Získají tím klid, rodiče jsou daleko a ať o ně pečuje někdo jiný..." řekl mimo jiné včera papež František. www.vaticannews.va

Comments are closed.