Papež v Janově

Na závěr pastorační návštěvy Janova se konala nevšední, rodinná audience. Za papežem Františkem se totiž vypravilo sedmnáct příbuzných z matčiny strany – v ligurské obci Teo se narodila papežova babička Maria Gogna, která spolu s rodinou emigrovala do Argentiny v roce 1887. Ve dvaceti letech se provdala za Francesca Sivoriho a roku 1911 se narodila jejich dcera Regina Maria, matka budoucího papeže. Právě janovský přístav, ve kterém papež zakončil svou návštěvu, tak byl němým svědkem lidských osudů, které vedly až na Petrův stolec.

Comments are closed.