Papež v Peru

Stejně jako papež vyhledal v chilském Temuku domorodý národ Mapučů, vydal se včera také za amazonskými indiány do jihoperuánského města Puerto Maldonado, které je nejenom branou do džungle, ale rovněž střediskem regionu Madre di Dios. Oblast na hranicích s Bolivií poznamenává nelegální těžba zlata i jiných kovů a s ní související znečištění řek, odlesňování a trvalé vyvlastňování půdy domorodcům. Jihoamerická církev sdružená v Panamazonské síti (REPAM) na setkání s papežem, které hostil sportovní stadion v Puerto Maldonado, pozvala čtyři tisíce zástupců celé řady domorodých etnik z devíti amazonských států. „Chtěl jsem přijet, navštívit vás a naslouchat vám, abych s vámi potvrdil přesvědčené rozhodnutí na obranu života, na obranu země a na obranu kultur.“ Řekl papež František, poté co si vyslechl dvě svědectví místních obyvatel, která jej právě o tento postoj a podporu žádala. Papež přiznal, že všichni příchozí „potřebují moudrost a poznatky amazonských národů, aby mohli vstoupit do odkazu, který tento region obsahuje, avšak nezničit jej“ (www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.