Papežská bula

V říjnu letošního roku se Biskupství litoměřickému podařilo získat zpět do svého vlastnictví papežskou bulu, jejímž prostřednictvím byl Štěpán Trochta 27. září 1947 jmenován litoměřickým biskupem. Ta se v souvislosti s politickým vývojem a dalšími dosud blíže neznámými skutečnostmi dostala v průběhu let spolu s Trochtovými osobními doklady do soukromých rukou jeho spolupracovníků. Po jejich zatčení v roce 1952 Státní bezpečnost tyto dokumenty zabavila a použila jako jedny z důkazů, které přispěly v lednu 1953 k biskupovu zatčení a k odsouzení k 25 letům žaláře (www.cirkev.cz).

Comments are closed.