Patmos

Patmos je ostrov v Egejském moři, který svoji slávu získal díky biblické Knize zjevení. Jde o velmi oblíbenou destinaci křesťanů. Na ostrově Patmos se nachází jeskyně, ve které se dostalo evangelistu Janovi zjevení a nachází se na něm také několik klášterů zasvěcených svatému Janovi. Přidejte se k nám na této náboženské cestě a ostrov Zjevení. TV Noe, sobota 12. listopadu v 18.30.

Comments are closed.