Pedro Poveda

Pedro Poveda – svätec, humanista, ale predovšetkým Kristov kňaz. Svojou mučeníckou smrťou na začiatku občianskej vojny v Španielsku vydal svedectvo viery. Film, TV Lux, sobota 3. října ve 20.30.

Comments are closed.