Pěší pouť

Uherčičtí farníci zvou všechny zájemce o pěší pouť do Žarošic. Vyráží se v sobotu 9. září ráno v 6.00 od kostela sv. Jana Křtitele v Uherčicích. Nazpět budou poutníci dopraveni autobusem.

Comments are closed.