Pilátův prsten

Židovským badatelům se podařilo identifikovat Pilátův prsten. Objeven byl sice už před 50 lety nedaleko Betléma, avšak teprve nyní zvláštní technologie umožnily rozluštit vyryté jméno. Podle profesora Danyho Schwartze z Hebrejské univerzity je vysoce pravděpodobné, že prsten náležel pátému prefektu Judeje, který je známý z evangelií. Pilát je totiž jméno, které se v tomto regionu vyskytuje velmi vzácně. V praxi není znám žádný jiný Pilát než onen z 1. století. www.vaticannews.va

Comments are closed.