Pokušení moci

ak moc uplatňujeme v každodenním životě vůči sobě i druhým a jak s ní zacházejí ti, kdo vládnou? Protože se k této diskusi setkáváme v únoru, v čase výročí komunistického puče, neopomineme ani téma totalitního vládnutí a jeho obecnějších principů. Tedy moci těch, kdo prohlašovali, že "všechna moc patří pracujícímu lidu". A ptát se budeme také na to, jak pokušení moci - ať už jsme mocní nebo zdánlivě bezmocní - nepodlehnout. Těšíme se na vaše dotazy. Do studia jsme pozvali Pavla Fischera, který byl v minulosti politickým poradcem Václava Havla, reprezentoval ČR jako velvyslanec ve Francii a Monaku a v současnosti je ředitelem Institutu STEM, dále kněze, teologa a bývalého profesionálního sportovce P. Vítězslava Řehulku a pedagoga, publicistu a mediálního analytika Jiřího Zajíce. Telefonicky se s některými dotazy obrátíme na psychologa a psychiatra Maxe Kašparů a historika, odborníka na dějiny 20. století Petra Kouru. TV Noe 21. září ve 20.00.

Comments are closed.