Polsko

V sobotu 8. června byl v polském Krakově blahořečen litevský řeholní bratr řádu sv. Augustina, Michał Giedrojć, který žil v 15. století. Jednalo se o tzv. ekvipolentní formu blahořečení na základě starobylosti kultu, která nevyžaduje zvláštní deklarování zázraku jako při novodobých kandidátech blahořečení. Dekret o hrdinských ctnostech a kultu trvajícím „od nepaměti“ schválil papež František 7. listopadu 2018. www.cirkev.cz

Comments are closed.