Poslední den v roce

Pro všechny, kdo by chtěli Bohu poděkovat za uplynulý rok a všechny přijaté milosti a dary, které jsme v tomto roce obdrželi, jsou jako tradičně připraveny v našich farnostech děkovné bohoslužby. V Křepicích v 16.30, v Uherčicích a Velkých Němčicích je potom začátek bohoslužeb v 18.00.

Comments are closed.