Postcovid

Potravinová krize vyvolaná pandemickou situací dolehla s velkou silou na mnoho zemí světa. Caritas Internationalis však varuje, že postcovidová vlna hladu teprve udeří. Jejími prvními oběťmi budou děti. Vatikánský úřad pro integrální lidský rozvoj monitoruje situaci na světě za pomoci systému misijních stanic a farností, které stojí v první linii potravinové pomoci. Z údajů shromážděných tímto úřadem vyplývá, že v minulém roce trpělo chronickou podvýživou 690 milionů lidí. Koronavirus způsobil, že do konce letošního roku vzroste tento počet o dalších 130 milionů. Jednou z hlavních příčin této situace je ztráta práce kvůli koronaviru. V důsledku toho rodiče nejsou schopni pečovat o základní potřeby svých dětí. “Nejtěžší situace je chudých zemích Asie a subsaharské Afriky,” říká pro Vatikánský rozhlas Michele Prosperi z meziánárodní organizace “Save the Children”. www.vaticannews.va

Comments are closed.