Postní pátky

Tradiční postní pátky budou probíhat v katedrále vždy od 17.00 křížovou cestou, na níž naváže mše svatá v 17.30 s tematickou promluvou, která bude zaměřená na sedm proseb modlitby Otče náš. Kromě osobní účasti bude možné sledovat program z katedrály prostřednictvím YouTube kanálu Katedrála Petrov. www.cirkev.cz

Comments are closed.