Pouť jáhnů

Farnost u kostela sv. v Brně -Řečkovicích pořádá Pouť jáhnů ke sv. Vavřinci ve čtvrtek 10. srpna 2017. Program: v 18.00 hodin mše, káže trvalý jáhen Ing. Petr Hráček. Po mši následuje společné agape na farní zahradě.

 

Comments are closed.