Pouť rodin

Heslem letošní 17. diecézní pouti rodin zaměřené k 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, je „Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.” (Př 31,30b) Každoroční setkání rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem proběhne 28. srpna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.