Pouť U Svaté

Letošní pouť U Svaté v Křepicích se bude konat v neděli 3. července. Program je následující: 14.15 - litanie, 14.30 - modlitba sv. růžence, 15.00 - mše svatá. Při mši svaté budou požehnány nové sochy svatých Cyrila a Metoděje. Autobus pro zájemce odjíždí ve 14.00 z Uherčic a ve 14.30 z Velkých Němčic.

Comments are closed.