Pouť “U Svaté”

Jako tradičně kolem svátku svatých Cyrila a Metoděje se koná v Křepicích v přírodním areálu cyrilometodějská pouť. Letos pouť připadá přímo na slavnost věrozvěstů v neděli 5.7. Program začíná již ve 14.15 litaniemi, poté následuje modlitba svatého růžence a mše svatá potom začíná v 15.00. Hlavním celebrantem je letos P. Robert Mayer, který působí v Brně u minoritů. Při mši svaté bude požehnána nová socha Krista, která nahradí původní dřevěnou sochu, která musela být z důvodu velmi špatného stavu odstraněna. Autobus pro poutníky odjíždí ve 14.00 z Uherčic a ve 14.30 z Velkých Němčic. Všechny srdečně zveme!

Comments are closed.