Poutní cesta

Svatý Klement Maria Hofbauer, slavný rodák z Tasovic u Znojma, je znám jako patron pekařů a evropských metropolí Vídně a Varšavy. V letošním roce 2020, kdy si připomínáme 200. výročí úmrtí tohoto světce, proběhne kromě tradiční pekařské pouti v Tasovicích i slavnostní otevření poutní cesty Klementa Maria Hofbauera. Stezka propojuje dvě země – Českou republiku a Rakousko, tři diecéze – diecézi brněnskou, arcidiecézi vídeňskou a diecézi St. Pölten. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.