Požehnání staveniště

Slavnostní bohoslužba s požehnáním staveniště kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné bude slavena 1. května 2017 v 18.00 hodin, v den 123. výročí jejího narození. Hlavní celebrantem bude Mons. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský a II. prelát Královské stoliční kapituly v Brně. Po bohoslužbě následuje prezentace návrhu kostela a beseda s jeho autorem, Ing. arch. Markem Štěpánem

Comments are closed.