Požehnání

Zvolený prezident Petr Pavel, ač se sám oficiálně nehlásí k žádné církvi, přijme během svého inauguračního dne požehnání od katolíků, evangelíků i zástupce židovské víry. Při setkání v kapli sv. Václava, která bude těžištěm obřadu ve svatovítské katedrále, pronese krátký projev i nový prezident a uctí relikvii sv. Václava, hlavního patrona českých zemí. Program ve svatováclavské kapli, která je známá i tím, že se jí vstupuje do Korunní komory s uloženými korunovačními klenoty, začne v 18:05. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.