Pozvánka na přednášku

Všechny srdečně zveme na přednášku o Boží služebnici Elišce Pretschnerové. V současné době běží proces blahořečení této řeholní sestry. Postulátorkou procesu je sestra Zdislava Nosková, která přijede do Uherčic v úterý 22.9. v 18.00, aby nám pověděla něco víc o sestře Elišce, která zemřela v pověsti svatosti. Povídání bude provázeno i obrázky ze života Elišky. Krátký životopis uvádíme v sekci "Farnosti".

Comments are closed.