Právo na vzdělání

„Rodiče by měli mít možnost volit takové školy, které zrcadlí jejich hodnoty“. Tento požadavek Svatého stolce formuloval arcibiskup Ivan Jurkovič na ženevském 38. zasedání Rady pro lidská práva OSN (18.6.-6.7.), které se mimo jiné zabývá právem na vzdělání. Stálý pozorovatel Svatého stolce v ženevských institucích Spojených národů zároveň připomenul, že katolická církev toto právo naplňuje nabídkou více než dvou set tisíc škol a tisícovky univerzit.

Comments are closed.