Pravý půst

Při včerejší ranní eucharistii v Domě svaté Marty papež František varoval před nebezpečím falešného postu, který pohrdá druhými lidmi. Pravý půst je totiž zaměřen na pomoc druhým, zdůraznil Petrův nástupce. Postit se důsledně, nikoli abychom se stavěli na odiv, pohrdali druhými lidmi, anebo se postili „k sváru a hádce“. Papež František v ranním kázání upozornil na nebezpečí rozporuplného postu a vyzval, abychom si položili otázku, jak se chováme ke svému okolí. Jak řekl, právě dnešní první čtení z knihy proroka Izaiáše (58,1-9a), vyzdvihuje, jaký půst od nás Pán očekává: „rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu a zlomit každé jařmo“ (www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.