Přednáška

Farnost Hustopeče zve všechny zájemce na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma Překážky usmíření. Přednáška se koná v kostele v neděli 2. dubna v 15.00. Po přednášce následuje adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Comments are closed.