Přenos z Vranova

Ve středu 25. března 2020 v 18.00 hodin bude Televize Noe a Radio Proglas přenášet mši z jednoho z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – z mariánského chrámu ve Vranově u Brna. Bohoslužbě bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Právě v tento den před 780 lety se v místních lesích zjevila Panna Maria slepotou nemocnému zbloudilému šlechtici maršálkovi Vilému z Rožmberka a požádala ho, aby postavil kostel. Jak uvádějí na svých webových stránkách bratři pauláni: „Vilém neotálel a začal horlivě stavět. Poté, co byly položeny základy z dubového dřeva, došlo v neděli , v den Vtělení Páně roku 1240 k zázračnému uzdravení – Vilémovi se navrátil zrak. Tuto pradávnou legendu zaznamenal paulánský řeholník František Talbert. Soška nalezená na místě zjevení je zde od té doby stále uctívaná a zobrazuje Pannu Marii jako dívku, v okamžiku Vtělení, s hlavou mírně nakloněnou, s rozpuštěnými vlasy, s téměř sepjatýma rukama – aby do jejich dlaní mohl každý poutník vložit své prosby a své „Ano s Marií Tobě, Bože“. www.biskupstvi.cz

Comments are closed.