Přezkoušení

Ve středu 7. června po mši svaté na faře čeká naše kandidáty, tedy děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, přezkoušení. Proto kandidáti - učte se, učte se, učte se...

Comments are closed.