Příležitost k přijetí svátosti smíření

V předvánočním čase bude v našich farnostech možnost k přijetí svátostí smíření (za účasti i cizích zpovědníků) v následujících dnech a časech:

Uherčice: so 20.12. 9.00-11.30

Křepice: so 20.12. 14.00-16.30

Velké Němčice: ne 21.12. 14.00-16.30

Tak prosím využijme této příležitosti k tomu, abychom jak vyzývá Jan Křtitel "připravili cestu Páně."

 

 

"Hlas volajícího na poušti:

Připravte cestu Páně,

vyrovnejte mu stezky!

Každá propast bude zasypána,

hory i pahorky budou srovnány;

co je křivé, bude přímé,

hrbolaté cesty budou rovné;

a každý tvor uzří spasení Boží."

Lk 3, 4-6

Comments are closed.