Přípravy vrcholí

Biřmování je za dveřmi. V pondělí 5.10. se sejdeme se skupinou dospělých na faře v 19.30. V pátek potom bude nácvik všech biřmovanců na nedělní slavnost. S sebou biřmovací lístky!

Comments are closed.