Proglas

V aktuálním týdnu zachytíte tyto bohoslužby: v úterý 11. září v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu za nemocné posluchače Proglasu, ve čtvrtek 13. září v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 14. září v 18.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích, v sobotu 15. září v 14.30 mši svatou z Diecézní pouti do kláštera Teplá, která se koná u příležitosti 25. výročí Plzeňské diecéze. Celebrovat budou biskup Tomáš Holub a řezenský biskup Rudolf Voderholzer. V neděli 16. září v 9.00 mši svatou z kostela Všech svatých v Litoměřicích.
V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný) a v pátek (bolestný) od 22.30 a v sobotu (světla) od 20.30.
V pátek se můžete krátce po 15. hodině připojit k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

Comments are closed.