Prosba o modlitbu

Situace na domácí politické scéně v minulém týdnu nás zmobilizovala k duchovnímu boji pro dobro našeho národa. V pátek 19. května se spojí všechna společenství řeholních sester působících v naší vlasti, aby ve svých modlitbách vyprošovala spravedlnost a moudrost při vedení našeho státu. Zveme věřící, aby se k našemu úmyslu v modlitbě připojili, kéž pravda a láska zvítězí nad sobectvím a nenávistí!
Sr. Vojtěcha Zikešová
předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí

Comments are closed.