Průzkum

Čtvrtina Čechů se považuje za věřící a téměř třetina lidí tvrdí, že jsou ateisté. Nadpoloviční většina obyvatel ČR si myslí, že existuje bůh nebo něco jiného, co je přesahuje, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury STEM. Věřící jsou častěji ženy, lidé starší 45 let a obyvatelé menších obcí. V porovnání s výzkumy z let 1994 a 2004 je podíl věřících poměrně stabilní. Mírně se zvyšuje podíl lidí, kteří se označují za ateisty. www.krestandnes.cz

Comments are closed.